• Abel 1 Digital tavle

Abel 1 Digital tavle

Abel 1a og 1b foreligger digitalt for bruk på projektor eller interaktive tavler.

Interaktive tavler og pc-tilkoblet projektor er standard tilbehør i mange klasserom som gir mulighet for å samle elevens oppmerksomhet. Alle elevbøkene i matematikkserien Abel foreligger som digitale filer som kan vises på projektor og digital tavle. De digitale bøkene lisensieres ut på årlig basis til bruk i klasserommet. En lisens omfatter alle elevbøkene på ett trinn.

Hver lisens gir fri bruk i ett klasserom gjennom ett skoleår. Filene leveres på minnepinne slik at de alltid er tilgjengelige – også når nettet er nede.


Tittel: Abel 1 Digital tavle


  • Pris

    kr 250,00

Målform

Antall