• Abel 2b

Abel 2b

Abel 2b tilbyr et mangfold av oppgaver innen blant annet addisjon og subtraksjon i tallområdet opp til hundre, flatemål, partall og oddetall, klokka, romlige former og speiling og symmetri. Elevene får grundig innføring i nye begreper, og det er fortsatt fokus på symbol- og begrepsforståelse. Oppgavene er differensiert i flere nivåer, og i arbeidsboken vil dere finne oppgaver som gir ekstra utfordringer.


Tittel: Abel 2b


  • Pris

    kr 110,00

Målform

Antall