• Stenbråtenmetoden Øveord og tekster 2

Stenbråtenmetoden Øveord og tekster 2

TO-LYDSORD • (KV / VK)

Heftet for trinn 2 på lesetrappa inneholder øveord med to lyder (KV / VK). Lik førstelyd, ulik førstelyd og to-lydsordtekster. Alle tekstene er støttet av illustrasjoner.

Leseheftet benyttes på skolen og hjemme for repetisjon av ferdigheter på det aktuelle lesetrinnet. Leseheftet følger progresjonen i Lesetrappas steg mot å utvikle funksjonelle lesestrategier og god leseforståelse.

Metoden omfatter seks lesehefter, ett for hver av trinnene fra trinn 2 til trinn 7, samt tre skrivehefter for trinn 1-2, 3-4 og 5-7.

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling undersøkes.

Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse.

I tillegg til lesemateriell som i hovedsak blir benyttet på skolen, jobber elevene i lesehefter og skrivehefter.

Hovedgruppe
Galleribilde


  • Pris

    kr 55,00

Velg enkelt eks. eller pakke

Antall


Beslektede produkter

Stenbråtenmetoden Øveord og tekster 3

Stenbråtenmetoden Øveord og tekster 3

TRE-LYDSORD • (KVK / VKV)Heftet for trinn 3 på lesetrappa inneholder øveord med tre-lyder (KVK / VKV..

Stenbråtenmetoden Øveord 5

Stenbråtenmetoden Øveord 5

TRE-LYDSORD • (KKV)Heftet for trinn 5 på lesetrappa inneholder tre-lydsord lik førstelyd og ulik før..

Stenbråtenmetoden Øveord  6

Stenbråtenmetoden Øveord 6

ØVEORD • (KVKV+)Heftet for trinn 6 på lesetrappa inneholder øveord med en- og to-stavelsesord, lik f..

Stenbråtenmetoden Skriveøvelser 1-2

Stenbråtenmetoden Skriveøvelser 1-2

Skriveøvelsene skal sammen med lesing føre til at det ortografiske mønsteret blir styrket. Lydkombin..

Stenbråtenmetoden Teori- og veiledningshefte

Stenbråtenmetoden Teori- og veiledningshefte

Teori- og veiledningsheftet består av to deler, en teoridel og en praksisdel. Teoriedelen er skrevet..

Nøkkelord: stenbråtenmetoden, norsk, barnetrinn, grunnskole