• Broen 1-3 app

Broen 1-3 app

Broen 1-3 er et læremiddel for morsmålsundervisning i standard mandarin, nivå 1 til 3 for elever med kinesisk bakgrunn i norsk skole. Læremidlet består av tre komponenter, alle er utgitt i digital form, mens bok 1 også finnes i fysisk utgave. De tre digitale utgavene er samlet i en app for nettbrett og mobil som kan lastes ned fra App Store og Google Play. Til hver enhet er det utgitt en lærerveiledning. Til Broen 2 og 3 er det lagt inn digitale oppgaver og mulighet for opplest tekst.

Det er i hele verket lagt vekt på en elevsentrert innfallsvinkel. I tråd med Læreplan i morsmål for språklige minoriteter tar læreboken sikte på å sette elevene i stand til å lytte og tale, lese og skrive kinesisk mandarin, i tillegg til å få innsikt i morsmålets struktur og noen hovedtrekk i kinesisk kultur. Dette skal samtidig gi elevene et grunnlag for å kunne reflektere over norsk språk og kultur. Som det går fram av tittelen, er hensikten dessuten – både tematisk og språklig – å bygge en bro mellom Kina og Norge.


For FEIDE-brukere

Bekreft med dataansvarlig på skolen at det er åpnet tilgang fra forlaget. Kontakt oss pr. e-post.
Klikk på FEIDE-ikonet som vises øverst på siden når du har åpnet appen.
Legg inn ditt brukernavn og passord. Innholdet i appen lastes nå ned på nettbrettet.


For brukere som ikke har FEIDE-identitet

Finn frem pin-kode som fulgte med ved bestilling, eller kontakt forlaget for å få opplyst pin-kode.
Åpne Broen-appen etter at den er lastet ned.
I feltet for "passord" fyller du inn pin-koden. Tapp "OK". (feltet for brukernavn skal ikke benyttes)
Innholdet i appen lastes nå ned på nettbrettet.
Etter at app-innholdet er lastet ned, er det tilgjengelig i fire år. 

Last ned i Google PlayLast ned i Appstore

Tittel: Broen 1-3 app

ISBN: 9788275226134

  • Pris

    kr 750,00

Målform

Antall