• Pegasus latin språknøkkel

Pegasus latin språknøkkel

Einar Weidemann


Pegasus 1-2 er et digitalt læremiddel i latin for videregående skole, og har et vedlegg i papirutgave med en Latinsk språknøkkel, det vil si en oversikt over de viktigste bøyningsformene av verb, substantiv adjektiv, pronomen. Alt dette finnes i den digitale grammatikkdelen, men i tillegg er det praktisk å samle mest mulig på ett ark, slik at det blir enklere å finne fram til det man vil vite. Språknøkler finnes for mange moderne språk, og det er på tide at en slik oversikt kommer også når det gjelder latin. Takk til Astrid Ryen for god hjelp til korrekturlesning.

ISBN
ISBN

Tittel: Pegasus latin språknøkkel

ISBN: 9788275227025

  • Pris

    kr 75,00

Antall
Beslektede produkter

Pegasus latin 1-2

Pegasus latin 1-2

Einar Weidemann, Turid Petersen Pegasus er en digital læringsressurs i Latin, tilrettelagt etter ..