• Tuba Luba 5 Lesebok 2

Tuba Luba 5 Lesebok 2

Tuba Luba 5 Lesebok 2

Lesebok 1 og 2 på 5. trinn inneholder et rikt og spennende utvalg tekster.

I tillegg til at leseglede er en viktig forutsetning for valg av tekster, er det lagt vekt på at elevene skal øke lesetempoet, utvide ordforrådet og bedre innholdsforståelsen. Men tekstutvalget har først og fremst som mål at barna skal få lyst til å lese videre på egen hånd. I både oppgaveheftene og lesebøkene er det gitt innspill som skal inspirere elevene til å skrive egne tekster, for eksempel korte historier ut fra bilder, fortsette en historie, lage faktasetninger, eventyrsetninger, overskrifter osv.

Blaeksemplar
Bokmål


Tittel: Tuba Luba 5 Lesebok 2


  • Pris

    kr 185,00

Målform

Antall