• Tuba Luba 6 Oppgavehefte 1

Tuba Luba 6 Oppgavehefte 1

I oppgaveheftene på 6. trinn blir flere av ordklassene presentert og gjennomgått: preposisjoner, bestemmerord (determinativer), konjunksjoner og subjunksjoner.

Oppgaveheftene inneholder også en innledning til gjennomgåelsen av syntaks og analyse ved presentasjon av helsetning og leddsetning. Dessuten følger flere rettskrivningsregler, kommaregler, ordlisteøvelser, verbets tider i presens og preteritum samt forskjellen mellom da og når. Aviser og bøker er et av de temaene som gjennomgåes. Begge oppgaveheftene avsluttes med bilder til friskriving og en oppsummering av de grammatikk- og rettskrivningsregler som er gjennomgått.


Tittel: Tuba Luba 6 Oppgavehefte 1


  • Pris

    kr 195,00

Målform

Antall