• Tuba Luba 7 Oppgavehefte 2

Tuba Luba 7 Oppgavehefte 2

I Oppgavehefte 2 får elevene kunnskaper om noen hovedtrekk ved setningslæren og analysen: verbal, subjekt, objekt, predikativ, indirekte objekt og adverbial. Her blir også imperativ og uselvstendige verb gjennomgått. Boken avsluttes med liste over uvanlige ord, bilder til friskriving og en komplett oversikt over de grammatikk- og rettskrivningsregler som er gjennomgått i løpet av barnetrinnet.

I begge oppgaveheftene på 7. trinn blir det lagt stor vekt på repetisjon og på emner som samisk, eventyr, rapportskriving, reklame samt svensk og dansk.


Tittel: Tuba Luba 7 Oppgavehefte 2


  • Pris

    kr 195,00

Målform

Antall