Bravo Level Up

kr 4.737,00

Produktnr: I/A Kategori:

Beskrivelse

Oppfølgeren til Bravo Kickstart. Mer materiell med 24 ukeplaner til samlingsstundene i barnas andre år i barnehagen, evtuelt til hjemmebruk. Variert innhold med fokus på samspill, sanseopplevelser, fysisk aktivitet, tegnspråk, begrepslæring, skriftspråk, mengder, engelsk og mye mer. Et systematisk og helhetlig språkverktøy utviklet med utgangspunkt i hjerneforskning og pedagogikk.

Enkeltbarn med en bekreftet diagnose kan søke om å få innvilget Bravo Level Up fra NAV Hjelpemiddelsentralen som et treningshjelpemiddel for begrepsutvikling. NAV HMS artikkelnr.: 177793

Inkl. nettkurs/Bravoklubbmedlemsskap i 12 mnd.

Inkludert i pakken får du ett års medlemskap i Bravoklubben. Dette gir tilgang til nettkurs for alle ansatte, ressursene i Bravoklubben, 1 time Bravo-veiledning og 10% rabatt på suppleringsmateriell (terning, stativ og blanke kort) i 12 måneder.

Inkl. Bravo Maxibøker 10 norske dyr

Lettleste faktabøker om 10 norske dyr som passer spesielt for barn fra 1,5 år og oppover. Teksten i boken har ekstra tydelig skrift, fordi vi i disse bøkene setter skriftspråket i sentrum.

Produktbeskrivelse

Materiellet og ukeplanene passer til samlingsstunder for barnas andre år i barnehagen. Ukeplanene gir dere 24 uker med stasjonsbaserte samlingsstunder i september, oktober, november, januar, februar og mars. Materiellet gir variert innhold på stasjonene med fokus på samspill, sanseopplevelser, begrepslæring, skriftspråk, mengder, engelsk og mye mer. Hver stasjon varer i omtrent et minutt før dere gjør en morsom aktivitet til neste stasjon. Leken er et godt supplement til høytlesning, sang og samtale. Et systematisk og helhetlig språkverktøy utviklet med utgangspunkt i hjerneforskning og pedagogikk.

Når du kjøper Bravo Level Up får du:

  • 1 års tilgang til nettkurs i Bravo-leken for barnehager
  • 125 ord- og bildekort (100 av ordene har illustrasjon på tegnspråk, og kortene tilsvarer Bravo Aktivitetskoffert og Bravo Skattejakt ute og inne.)
  • 100 blanke kort10 Maxibøker dyr
  • 24 ukeplaner
  • 1 stativ
  • Ett års medlemskap i Bravoklubben

Medlemsskapet i Bravoklubben inkluderer i tillegg til nettkurset, tilgang til alle ressursene i Bravoklubben, mulighet for Bravo-veiledning på nettmøte og 10% rabatt på suppleringsmateriell (terning, stativ, alfabet og blanke kort) i 12 måneder.

Barn med en bekreftet diagnose kan søke om å få innvilget Bravo Level Up fra NAV Hjelpemiddelsentralen som et treningshjelpemiddel for begrepsutvikling. Du finner mer informasjon om Bravo Level Up i Hjelpemiddeldatabasen. NAV HMS artikkelnr: 177793

Oppfriskning og faglig påfyll

Vi anbefaler faglig påfyll det andre året med Bravo-leken. Level Up-kurset frisker opp kunnskapen om nyere hjerneforskning, inspirerer til innovativ pedagogikk – og får nyansatte med på leken. Vi gjennomgår hvordan vi lærer mengder, engelsk, noter og musikk og faktakunnskap. Egne planer for det nye materiellet blir gjennomgått. Se vårt treårige kursløp og ta kontakt på post@intempo.no for å bestille kurset.

Hvorfor Bravo-leken?

Alle barn bør få muligheten til å utvikle et godt språk. For mange kommer det naturlig, men et økende antall barn og ungdom sliter med språkrelaterte vansker. Det er mange årsaker til dette. Men uansett årsak, så kan mange av disse problemene forebygges ved at en starter tidligere med å introdusere barna til språk på varierte måter med høy intensitet og entusiasme. Dette har flere enn 250 barnehager gjort både i Norge og Danmark de siste årene.

“Det handler om å stimulere barns naturlige nysgjerrighet og støtte deres utvikling på en optimal måte. Støtten må ta utgangspunkt i det vi vet om barns tidlige og helhetlige utvikling. Bravo-leken har en god faglig forankring både i hjerneforskning og pedagogikk. Resultater er at vi merker at flere som kommer fra småbarnsavdelingen har større språkbevissthet sammenliknet med tidligere.”

Tonje Laurendz Bornø, styrer i Nordberg menighetsbarnehage“

Førsteklasselærere gir tilbakemelding om økt ordforråd, bedre begrepsforståelse og språklig bevissthet enn hos tidligere kull med elever. Barna er svært interessert i å lære og innlæring går fort.”

Anne Brith Tangenes, styrer i Solund barnehage

Tilleggsinformasjon

Vekt 2000 g
Barnehagetype

Barnehage med to avdelinger, Barnehage med tre eller flere avdelinger, Familiebarnehage / Barnehage med en avdeling, Privatperson

Målform Bravo Maxibøker

Bokmål, Nynorsk