Narrativ identitet

kr 320,00

Produktnr: ISBN 9788275226301 Kategori:

Beskrivelse

Drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell kontekst. Karin Brunvathne, Shanti Brahmachari, Heidi M. Haraldsen, Siri Ingul, Anna S. Songe-Møller.

Antologien Narrativ identitet belyser drama- og teaterfaglige metoder fra arbeid i skole og grupper med variert sosial og kulturell bakgrunn. Boken tar for seg begrepet «narrativ identitet» og undersøker det opp mot to eksisterende praksiser i Norge i dag; SolidaritetsForumTeater og TekstLab. Den henvender seg primært til studenter på lærerutdanningen og på faget Flerkulturell forståelse, men vil i tillegg være av interesse for alle som arbeider interkulturelt. Boken starter med et teorikapittel som undersøker og belyser fenomenet narrativ identitet. Deretter beveger den seg over i to praktisk funderte kapitler, for til slutt å samle trådene i et kapittel der alle delene settes i «spill» med hverandre. Fagboken presenterer teori og praksis i samspill, avdekker et teoretisk landskap og gir praktiske redskap til de som jobber med drama og teater i det interkulturelle Norge.

Karin Brunvathne Bjerkestrand er førstelektor i drama og teater ved Høgskolen i Oslo og Akershus, arbeider med anvendt teaterforskning og dramapedagogikk samt utvikling av forumteater i et mangfoldsperspektiv.
Shanti Brahmachari er dramaturg, sceneinstruktør og førsteamanuensis i drama og teater. Hun har lang internasjonal erfaring i scenekunst og scenetekstutvikling, og er leder for TekstLab.
Heidi M. Haraldsen er utdannet i dans og pedagogikk og hun leder lærerutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo og er doktorstipendiat ved Norges Idrettshøgskole. Hun underviser og forsker innenfor ulike kunstpedagogiske temaer.
Siri Ingul er utdannet skuespiller og lektor i drama og teater. Hun har bred internasjonal erfaring som skuespiller og underviser ved lærerutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo og NORD Universitet.
Anna S. Songe-Møller er dosent i drama ved Universitetet i Stavanger, medforfatter til boken Ibsen og Holberg i skolen. Et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer. Hun underviste i 2006 ved Bagamoyo College of Art i Tanzania. Andre forskningsområder: Anvendt teater – forumteater, kommunikasjon og dramapedagogikk.

Tilleggsinformasjon

Vekt 186,00000000 g
Dimensjoner 24,00000000 × 17,00000000 × 17,00000000 cm