scenetreff.no

kr 120,00

ISBN 9788275223560 - Bokmål/Nynorsk Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Fagnettsted for musikk, dans, drama

Scenetreff er en heldekkende læremiddelserie for de sceniske kunstfagene på vg1 til vg3. Serien omfatter bøker og digitale komponenter for fellesfaget på vg1 og alle programfagene i dans og drama på vg2 og vg3, samt ergonomi og bevegelse for musikk.

Scenetreff.no er læringsnettstedet for musikk, dans og drama vg1-vg3. Nettstedet er satt opp og disponert i henhold til læreplanene etter K06 og har et rikholdig utvalg av fagstoff i form av tekst, videoer, lydklipp, oppgaver og quizer. Nettstedet er lansert i nyoppusset og lekker revisjon og omfatter nå også bevegelsesfagene for Musikk, dans og drama.

Dans og drama

Sammen med lærebøkene i samme serie dekker nettressursen følgende læreplaner og tilhørende kompetansemål:

 • Musikk, dans og drama – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama Kompetansemål: Musikk, dans og drama. MDD1-01
 • Grunntrening i dans – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Kompetansemål: Grunntrening i dans 1, Grunntrening i dans 2. DAN1-01
 • Scenisk dans – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Kompetansemål: Scenisk dans 1, Scenisk dans 2, Scenisk dans 3. DAN2-01
 • Dans i perspektiv – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Kompetansemål: Dans i perspektiv 1, Dans i perspektiv 2. DAN3-01
 • Danseteknikker – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Kompetansemål: Danseteknikker. MDD4-01
 • Scenisk dans fordypning – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Kompetansemål: Scenisk dans fordypning 1, Scenisk dans fordypning 2. DAN4-01
 • Teaterensemble – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Kompetansemål: Teaterensemble. MDD6-01
 • Teaterproduksjon – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Kompetansemål: Teaterproduksjon 1, Teaterproduksjon 2. DRA2-01
 • Teaterproduksjon fordypning – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Kompetansemål: Teaterprod. fordyp. 1, Teaterprod. fordyp. 2. DRA5-01
 • Teater i perspektiv – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Kompetansemål: Teater i perspektiv 1, Teater i perspektiv 2. DRA3-01
 • Drama og samfunn – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Kompetansemål: Drama og samfunn. DRA4-01

Bevegelsesfaget på plass for Musikk, Dans og Drama

Til skolestart 2017 er det lansert en ny og fyldig del om Bevegelsesfaget til musikk, dans og drama på scenetreff.no. Denne er rik på videoinnhold som og følger læreplanen:

 • Læreplan i bevegelse – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama (MDD2-01)
 • Læreplan i ergonomi og bevegelse, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS4-01)
 • Ergonomi og bevegelse 2 (MUS2002)
 • Ergonomi og bevegelse 1 (MUS2001)
 • Grunntrening i dans 1 (DAN2001)
 • Grunntrening i dans 2 (DAN2002)
 • Teater og bevegelse 1 (DRA2001)
 • Teater og bevegelse 2 (DRA2002)

Videoklipp og refleksjonsoppgaver

Scenetreff.no har et rikt utvalg av tekster, videoer, refleksjonsoppgaver og quizer knyttet til kompetansemålene i læreplanene. Strukturen gis ved tre overordnede dimensjoner for dans og tre for dramafaget. Det er et stort antall videoer og videoklipp, både av forestillinger, av dokumentarisk karakter og rene instruksjonsvideoer til temaene. Scenetreff – dans er disponert under: «Skape», «Reflektere» og «Utøve». Scenetreff – drama er disponert under: «Skuespilleren», «Ensemblet», «Produksjonen» og «Kontekst». Hver av dimensjonene omfatter temaer og leksjoner fra læreplanene i fagene og fremstilles med kort lettfattelige tekster og videoer. Nettstedet fungerer som et supplement til lærebøkene hvor opplevelsen står i sentrum. Eleven står fritt til å «gå seg vill» i fagstoffet, samtidig som læreplanens røde tråd knytter det digitale mangfoldet opp mot den mer strukturerte læreboka.

Quiz

Til hvert tema følger en quiz-sekvens hvor eleven kan teste sin forståelse av innholdet i kapitlet. Quizene er satt opp med tanke på fagenes reflekterende dimensjon og gir tilbakemeldinger til hver respons som eleven/brukeren.

Lisens og brukertilgang

Brukertilgangen på Scenetreff settes opp som klassesett med elevlisenser og lærerlisenser. På den måten får hver elev sin unike brukeridentitet, knyttet til sin respektive klasse. Vi anbefaler pålogging gjennom FEIDE.

Lisensene har gyldighet gjennom skoleåret. For brukere som ikke tilhører en bestemt klasse (privatister og andre), settes det opp tilgang til innholdet.

For ordinær lisens eller prøvelisens, kontakt forlaget på e-post eller telefon 66 78 09 18.