Scenetreff: Dans, estetikk og samfunn 1 og 2

kr 430,00

Produktnr: I/A Kategorier: ,

Beskrivelse

Dans, estetikk og samfunn 1-2 er en grunnbok knyttet opp til læreplanen i det felles programfaget Dans i perspektiv ? hovedområdet dans, estetikk og samfunn, Vg2 og Vg3. Boka vektlegger en mangfoldig tilnærming til dansefaget og forsøker å sette dansen i perspektiv gjennom å integrere både analytiske, reflekterende, utforskende, skapende og utøvende sider i læringsprosessen.

Boka tar for seg dansen som et historisk, sosialt og kulturelt fenomen og forsøker å belyse dansens historie sett fra ulike perspektiver og dansetradisjoner, både dans som kultur og dans som kunst. Hovedtyngden av boka sentrerer rundt vestlig scenisk dans. Første del av boka omhandler dansen i et kulturhistorisk perspektiv og ser på folkelige dansetradisjoner i Norge, Europa og Verden (med hovedvekt på Norge) før og etter 1900. Andre del av boka tar for seg dansen i et kunsthistorisk perspektiv og ser på den sceniske dansens utvikling før og etter 1900, med hovedvekt på det 20. århundret. De sentrale sceniske danseformene klassisk ballett, jazzdans, moderne dans, postmoderne dans og samtidsdans belyses spesielt. Dans er et praktisk utøvende fag. Men for å sette dansen i perspektiv er det også viktig med teoretisk innsikt og refleksjon. Men teori skal integreres i et praktisk uttrykk og vi har valgt også i dette læremiddelet og vektlegge praktisk utforskning og utprøving i oppgavematerialet. Dans kan ikke læres i et klasserom rent teoretisk eller ved å lese en bok. Det må læres gjennom å utforske, reflektere, justere, analysere samt gjennom å prøve og feile i praksis.

Læremiddelet er lagt opp med en kombinasjon av tekst, sitater, bilder, video og ulike oppgaver. En stadig veksling mellom praksis og teori er avgjørende for læringen, noe vi i dette læremiddelet har vektlagt både i oppbygging av boka og i kombinasjonsbruken mellom bok og nettressurs scenetreff.no. Gjennom å bruke boka aktivt, ved å både lese, praktisere, refl ektere og løse de ulike oppgavene, og ved å bruke de ekstra mulighetene til læring som nettressursen gir deg, kan du selv bidra til egen læringsprosess.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1068 g
Dimensjoner 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 cm
Målform

ISBN 9788275223515 – Bokmål/Nynorsk