Scenetreff: Dansekomposisjon og koreografi 1 og 2

kr 420,00

Produktnr: I/A Kategorier: ,

Beskrivelse

Scenetreff – Danskomposisjon og koreografi 1 og 2 dekker alle kompetansemålene i hovedområdet dansekomposisjon og koreografi i læreplanen for programfaget dans i perspektiv etter reform 06, Kunnskapsløftet. Boken vektlegger en mangfoldig tilnærming til koreografifaget, der det utforskende, skapende, utøvende, analytiske og reflekterende virker sammen i læringsprosessen.

Med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål dekkes følgende temaer i boken:

Intensjon i dansen og hvordan det legger føringer for bevegelsesmateriale og iscenesettelse.

Bevegelsesutforskning og utvikling med utgangspunkt i Labans bevegelsesanalyse (LMA).

Partnerarbeid: kontaktimprovisasjon, løft og utvikling av koreografisk partnerarbeid.

Koreografiske prinsipper og verktøy.

Digitale verktøy i skapende og koreografisk arbeid.

Danseanalyse som en teoretisk overbygning i arbeid med dans.

Dans er et fag som ikke kan tilegnes gjennom teoretisk kunnskap alene. Boken vektlegger en praktisk utforskende tilnærming til komposisjon og koreografi, samtidig som den tilfører et teoretisk rammeverk, dansefaglige begreper som setter leseren i stand til å beskrive og forstå din egen og andres dans.

Læremidlet er satt sammen av en bokdel og et digitalt læremiddel på nett. Den nettbaserte ressursen finnes på www.scenetreff.no.

Læreboken danner utgangspunktet for den teoretiske delen og tilbyr en rekker praktiske oppgaver. På nett er det mulighet for å utforske stoffet videre, blant annet gjennom videoer og refleksjonsoppgaver.

Tilleggsinformasjon

Vekt 659 g
Dimensjoner 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 cm
Målform

ISBN 9788275223522 – Bokmål/Nynorsk