Tuba Luba 1-2 Oppgavehefte A

kr 156,00

Produktnr: I/A Kategori:

Beskrivelse

Lesehefte A og Oppgavehefte A følger opp innlæringen av noen grunnleggende begreper fra Magne Nyborgs begrepsinnlæringsmodell. Disse danner utgangspunkt for gjennomgangen av de første språklydene og bokstavnavnene, som i det første komponentparet omfatter o l a s e og noen helord. Ved hjelp av begrepene vil elevene lære å beskrive de bokstavene som blir gjennomgått.

Lese- og oppgavehefte A er de første enheten av en ny utgave av Tuba Luba for begynnerundervisningen. Den nye serien innebærer en tidligere start på lese- og skriveopplæringen enn det de tidligere utgavene la opp til. I de nye utgavene vil innlæringen av de små bokstavene stå i sentrum fra begynnelsen, mens de store bokstavene bare opptrer i sin naturlige sammenheng.

I A-heftene lærer elevene noen av de grunnleggende begreper fra Magne Nyborgs begrepsinnlæringsmodell. Disse danner utgangspunkt for gjennomgangen av de første språklydene og bokstavnavnene, som i det første komponentparet omfatter o l a s e og noen helord. Ved hjelp av begrepene vil elevene lære å beskrive de bokstavene som blir gjennomgått.

Elevene skal i hovedsak arbeide med leseheftet hjemme, men stoffet skal først gjennomgås skikkelig på skolen ved hjelp av oppgaveheftet. Heftene er gjennomillustrert, og bildene spiller en sentral rolle, både som utgangspunkt for muntlige aktiviteter, og som et redskap i leseprosessen. I lesetekstene vil elevene bare møte helord og ord med bokstaver som er innlært. Allerede på dette stadiet vil de bli kjent med begrepene, bokstav som symbol for språklyd, ord og setning samt fortellersetning og spørresetning. De skal dessuten lære at en setning har stor bokstav på plass først og punktum på plass sist.

Leseheftet avsluttes med en kort veiledning til læreren og foreldrene. Når hele serien for begynnerundervisningen er fullført, vil det bli utgitt en felles ressursperm.

Blaeksemplar

Blaeksemplar, bokmål
Blaeksemplar, nynorsk

Tilleggsinformasjon

Vekt 396 g
Dimensjoner 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 cm
Målform

ISBN 9788275223867 – Nynorsk, ISBN 9788275223850 – Bokmål