Atferdsavtaler for nedlastning

Avtaleskjemaer

Avtaleskjemaer kan skrives og tilrettelegges på mange ulike måter, men vi anbefaler å benytte standardavtalene for å forsikre om at alle grunnelementer er med. Tre varianter av atferdsavtalene fra boken kan lastes ned her.

Avtaleskjema
(Man.-fre. Oppgaveregistering)

Avtaleskjema
(Hele uken. Oppgaveregistrering)

Avtaleskjema
(Ingen oppgaveregistrering)

Oppgave- og belønningsskjemaer

Skjemaer til å registrere oppgaver og belønninger kan også lastes ned herfra.
Familien kan velge oppgaver og belønninger gjennom en uformell samtale, eller de kan anvende en mer strukturert tilnærming ved hjelp av de tre skjemaene: Skjema for mine oppgaver, Skjema for dine oppgaver og Skjema for mine belønninger.

Skjema for mine oppgaver

Skjema for dine oppgaver

Skjema for mine belønninger

Mine favorittbelønninger