Latin

Pegasus latin

Einar Weidemann, Turid Petersen

Pegasus er et læremiddel i latin beregnet for den videregående skolen og tilrettelaget etter Læreplan i antikkens språk og kultur – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ASK1-02). I Pegasus har vi tatt sikte på at læremiddelet skal være mest mulig selvinstruerende, og det kan derfor også være nyttig for dem som ønsker å lære dette språket på egenhånd. Verket består av fire deler: Pegasus 1 og 2 (latinske tekster og oppgaver) og Remedium Grammaticum 1 og 2 (forkortet RG, grammatiske kommentarer). Pegasus baserer seg på en «piratbok» ved samme navn, som ble utviklet hjemme i stua hos Einar Weidemann i løpet av 1990-årene. Det ble brukt på Trondheim Katedralskole, og i mange år også i begynnerundervisningen for latin på NTNU.

Latin tilbys som et studieretningsfag med timemodellen 0-5-5. Til eksamen skal eleven oversette en lettere tekst fra latin til norsk. I tillegg skal det svares på noen spørsmål om ordkunnskap, der eleven skal vise eksempler på sammenhengen mellom latin og moderne fremmedspråk. Pegasus 1 og 2 leder frem til måloppnåelse i fagplanens kompetansemål.

Pegasus 1 og RG 1 utgjør grunnkurset. Hensikten er at eleven skal få anledning til å begynne fra «scratch.» Derfor forventes det ingen forkunnskaper.

Pegasus 2 og RG 2 utgjør den neste fasen i dette kurset, som fører fram til eksamen i latin for videregående skole.

Dette verket er blitt til etter «Godfot-teorien,» inspirert av prestasjonskulturen i Rosenborg Fotballklubb, og vi kan også si spesielt blant de norske landslagsdamene i langrenn de siste årene. Det innebærer kort sagt at man selv blir god ved å gjøre andre gode.

Verket foreligger i sin helhet som en digital læringsressurs med tekst, bilder, interaktive oppgaver, øvingsoppgaver og interaktiv setningsanalyse.

pegasuslatin.no

Brukerlisens på Pegasus gir ett års tilgang på de fire komponentene i verket.

Ved siden av den digitale ressursen, finnes det en trykket latinsk språknøkkel i A3-format som kan bestilles fra forlaget.

Viser alle 2 resultater

Viser alle 2 resultater