Til foresatte

Har du et barn som stadig kommer i problemer med omgivelsene og ikke følger opp skole, lekser eller regler hjemme? Har du forsøkt gulrot og pisk i alle varianter, fornuftige samtaler om årsak og virkning – alt fånyttes?

Nå snakker vi! tilbyr et positivt alternativ. Metoden bygger på en avtale mellom barnet og foreldrene, der atferd med tilhørende belønning og gjenytelser konkretiseres. Høres det banalt ut? Synes du det virker merkelig å skulle lage en skriftlig avtale med et barn? Da er du i samme båt som mange andre foreldre og profesjonelle helsearbeidere verden over, som også først var skeptiske. Etter å ha fulgt metoden blir de fleste forbløffet over hvor lett, elegant og effektiv denne løsningen er.

Les mer om avtaler her

Når kan en atferdsavtale være aktuell:

  • Når barnet slåss med søsken
  • Når barnet ikke gjør som det får beskjed om
  • Når barnet stadig krangler med andre
  • Når barnet får raserianfall
  • Når barnet nekter å utføre pliktene sine
  • Når barnet ikke gjør lekser

Det er meningen at Jesper skal være stille etter skoletid, for faren hans går på kveldsvakt og må sove. Storesøster Lise skal begynne med middagen før moren kommer. Ofte gjør de ikke det de skal. Det blir mye krangling og misnøye av dette.

Les hvordan dette kan håndteres her:

Slik bruker du boken