Tuba Luba 7

NIVÅ I SERIEN

1-234567

TUBA LUBA 7

Tuba Luba er komplett til og med 7. trinn. Da har de mest sentrale punktene i norsk elementær rettskrivning og grammatikk vært grundig gjennomgått, i tillegg til sentrale emner i kompetansemålene som er angitt i læreplanene for Kunnskapsløftet på barnetrinnet.

OPPGAVEHEFTE 1 OG 2

I Oppgavehefte 1 fullføres gjennomgangen av ordklassene med adverb og interjeksjon. Dessuten utdypes verbets tider med presens perfektum og preteritum perfektum. I Oppgavehefte 2 får elevene kunnskaper om noen hovedtrekk ved setningslæren og analysen: verbal, subjekt, objekt, predikativ, indirekte objekt og adverbial. Her blir også imperativ og uselvstendige verb gjennomgått. Boken avsluttes med liste over uvanlige ord, bilder til friskriving og en komplett oversikt over de grammatikk- og rettskrivningsregler som er gjennomgått i løpet av barnetrinnet. I begge oppgaveheftene blir det lagt stor vekt på repetisjon og på emner som samisk, eventyr, rapportskriving, reklame samt svensk og dansk.

LESEBOK 1 OG 2

Med de to lesebøkene for 7. trinn har elevene et rikholdig utvalg av ulike typer tekster som fullfører tilbudet i norskverket Tuba Luba. Som i de øvrige lesebøkene i serien er det spørsmål for kontroll av leseforståelsen og oppgaver tilpasset kravet om repetisjon og gjennomgåelsen av de språklige elementene.

RESSURSPERM

Ressurspermen inneholder en lærerveiledning med en beskrivelse av metoder og retningslinjer for bruk av verket samt et fortløpende opplegg for gjennomgåelse av oppgaveheftene og lesebøkene. Dessuten er den forsynt med kopieringsoriginaler for bruk til differensiering og fordypning.

DIGITALE RESSURSER

Alle elevbøkene i Tuba Luba-serien finnes for nettbrett som iPad og tablets med Windows 8 og for intaeraktive tavler. Tavleressursene leveres på minnepinne og kan bestilles fra forlaget. For å lese bøkene på nettbrett, trenger du gratisappen Brettboka. Appen kan lastets ned fra Apples App Store og Windows Store.

Med appen kan du søke i titler, se gjennom et prøveutdrag eller kjøpe bøkene.

Viser alle 6 resultater

Viser alle 6 resultater