Personvern

Behandlingsansvarlig

Tell forlag as ved daglig leder er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, passord for kunders konto.
Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Innlogging på digitale tjenester og læringsressurser

Vi tilbyr forskjellige metoder for innlogging og dette medfører litt forskjellige personopplysninger avhengig av innloggingsmetode.

Innlogging via Feide

Feide – Felles Elektronisk IDEntitet, Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Ved innlogging på læringsressurser og andre digitale tjenester, ved hjelp av Feide, blir forespørselen formidlet til vertsorganisasjonens (skolens/kommunens/universitetets) systemer og brukeren autentiseres der. Persondataene lagres og vedlikeholdes derfor hos vertsorganisasjonen.
Tell forlag får som tjenesteleverandør tilgang til noen av persondataene når du logger inn. Første gang du logger inn på denne måten må du gi samtykke til dette igjennom Feide. Du kan se hvilke persondata Tell forlag har tilgang til her https://innsyn.feide.no (klikk på «samtykke» og finn Tell forlag i listen).
Personopplysninger som lagres i vårt system på din brukerprofil er:

  • Tilhørighet til organisasjon
  • Rolle i organisasjonen (lærer/elev)
  • Feide brukerID
  • Epost
  • Dato/tid for når du har logget inn i systemet.

Innlogging med felles gruppebruker

I dette tilfelles lagres ingen personopplysninger. Kun informasjon knyttet til organisasjonen, samt kontaktperson hos organisasjonen.

Innlogging for gruppe med egne brukerprofiler

Dette gjelder f.eks. voksenopplæring. Brukere registrerer seg som medlem av en gruppe de har tilgangskode til, og knyttes dermed til denne organisasjonen.

Personopplysninger som lagres i vårt system på din brukerprofil er:

  • tilhørighet til organisasjonen
  • rolle i organisasjonen (lærer/elev),
  • fornavn og etternavn
  • epostadresse
  • dato/tid for når du har logget inn i systemet.

Innlogging for gruppe med egne brukerprofiler

Samme som punktet ovenfor.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@tell.no

Tell forlag
Leangbukta 30B
1392 Vettre