Tuba Luba 6

NIVÅ I SERIEN

1-234567

Tuba Luba 6

Tuba Luba for 6. trinn følger organiseringen og metodikken som elevene har blitt kjent med på 3., 4. og 5. trinn. Bøkene inneholder rikelig med øvingsstoff og lesetekster.

OPPGAVEHEFTE 1 OG 2

I oppgaveheftene på 6. trinn blir flere av ordklassene presentert og gjennomgått: preposisjoner, bestemmerord (determinativer), konjunksjoner og subjunksjoner. Her følger også en innledning til gjennomgåelsen av syntaks og analyse ved presentasjon av helsetning og leddsetning. Dessuten følger flere rettskrivningsregler, kommaregler, ordlisteøvelser, verbets tider i presens og preteritum samt forskjellen mellom da og når. Aviser og bøker er et av de temaene som gjennomgåes. Begge oppgaveheftene avsluttes med bilder til friskriving og en oppsummering av de grammatikk- og rettskrivningsregler som er gjennomgått.

LESEBOK 1 OG 2

I tråd med oppgaveheftene inneholder lesebøkene tekster som på ulike måter knytter seg til sentrale emner i kompetansemålene. Her får elevene et rikt utvalg av sakprosatekster og av skjønnlitterære tekster tilpasset aldersgruppen.

RESSURSPERM

Ressurspermen inneholder en lærerveiledning med en beskrivelse av metoder og retningslinjer for bruk av verket samt et fortløpende opplegg for gjennomgåelse av oppgaveheftene og lesebøkene. Dessuten er den forsynt med kopieringsoriginaler for bruk til differensiering og fordypning.

DIGITALE RESSURSER

Alle elevbøkene i Tuba Luba-serien finnes for nettbrett som iPad og tablets med Windows 8 og for intaeraktive tavler. Tavleressursene leveres på minnepinne og kan bestilles fra forlaget. For å lese bøkene på nettbrett, trenger du gratisappen Brettboka. Appen kan lastets ned fra Apples App Store og Windows Store. Med appen kan du søke i titler, se gjennom et prøveutdrag eller kjøpe bøkene.

Viser alle 6 resultater

Viser alle 6 resultater