Introduksjonskurs i Stenbråtenmetoden

Kurs i Stenbråtenmetoden

Fredag 16. oktober, kl. 13.00-14.15 og 14.30-15.45 på Scandic Oslo City

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling undersøkes.

Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse.

I samarbeide med «Stenbråtenmetodens mor», Bente Pedersen Dragland og spesialpedagog ved Stenbråten skole, Karina Eriksen Lorentzen avholder vi introduksjonskurs i Stenbråtenmetoden fredag 16. oktober på Scandic Oslo City. Av hensyn til smittevern begrenses antallet deltagere til 30 pr. kurs. Det settes opp to kurs, et kl. 13.00-14.15 og et fra 14.30-15.45.

Det tas forbehold om at smittesituasjonen og helsemyndighetenes gjeldende råd kan følges på kursdagen. Møterommet er 97m2 og tar normalt inntil 90 personer, slik at vi kan legge tilrette for god avstand med 30 deltagere.

Kursopplegget henvender seg særlig til lærere og spesialpedagoger som har ansvar for leseopplæring.

Kursholderne gjennomgår bakgrunn for og praktisk gjennomføring av metoden ovenfor ulike elevgrupper.

Det er begrenset med plasser. Deltageravgiften kr. 350 pr. person. Forbehold om smittesituasjon. Forøvrig er påmelding er bindende.

Fakturaadresse