Introduksjonskurs i Stenbråtenmetoden

Kurs i Stenbråtenmetoden

Kurset er nå dessverre fullbooket.
Send gjerne en epost til oss dersom du er interessert, så tar vi kontakt ved eventuelle avbestillinger. post@tell.no

 

Fredag 22. november, kl. 13.30-15.30 på Scandic Helsfyr

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling undersøkes.

Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse.

I samarbeide med «Stenbråtenmetodens mor», Bente Pedersen Dragland og spesialpedagog ved Stenbråten skole, Karina Eriksen Lorentzen avholder vi introduksjonskurs i Stenbråtenmetoden fredag 22. november, kl. 13.30-15.30 på Scandic Helsfyr i Oslo. Kursopplegget henvender seg særlig til lærere og spesialpedagoger som har ansvar for leseopplæring.

Kursholderne gjennomgår bakgrunn for og praktisk gjennomføring av metoden ovenfor ulike elevgrupper. Det settes også opp sesjoner med gruppearbeid hvor deltagerne får anledning til å være med på gjennomgang av et eller flere trinn på Lesetrappa.

Det er begrenset med plasser. Deltageravgiften kr. 350 pr. person. Påmelding er bindende.

Fakturaadresse