Introduksjonskurs i Stenbråtenmetoden

OBS: ENDRING I OPPSATT KURS:
AVHOLDES DIGITALT I STEDET FOR FYSISK GRUNNET KORONASITUASJONEN.
KURSET ER ÅPENT FOR DELTAGERE FRA HELE LANDET.

Fredag 16. oktober, kl. 13.00-14.15 og 14.30-15.45

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling undersøkes.

Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse.

I samarbeide med «Stenbråtenmetodens mor», Bente Pedersen Dragland og spesialpedagog ved Stenbråten skole, Karina Eriksen Lorentzen avholder vi introduksjonskurs i Stenbråtenmetoden fredag 16. oktober på Teams.

Påmeldte kan delta på kursene ved oppstart ved å følge lenkene under:

Introduksjonskurs i Stenbråtenmetoden fredag 16.10. kl. 13.00-14.15

Introduksjonskurs i Stenbråtenmetoden fredag 16.10. kl. 14.30-15.45

Kursopplegget henvender seg særlig til lærere og spesialpedagoger som har ansvar for leseopplæring. Kursholderne gjennomgår bakgrunn for og praktisk gjennomføring av metoden ovenfor ulike elevgrupper.

Kurset er gratis ved påmelding innen 11.9.
Ved påmelding etter dette er deltageravgiften kr. 150 pr. person.

Fakturaadresse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *