Kurs i Stenbråtenmetoden – grunnleggende leseopplæring for alle

Fredag 12. april 2024, kl. 13.15-15.00

Velkommen til introduksjonskurs i Stenbråtenmetoden – grunnleggende leseopplæring for alle!

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn og i spesialundervisningen. Metoden kjennetegnes av en trinnvis og systematisk progresjon, hvor eleven ledes fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase med leseflyt og leseforståelse. Metoden sikrer alle elevene en god og tilpasset leseopplæring.

Spesialpedagogene Bente Pedersen Dragland og Karina Eriksen Lorentzen gir en kort innføring i metoden og bruken av materiellet. Kurset egner seg for lærere og andre som vurderer å ta metoden i bruk.

Kurset holdes fredag 12. april 2024, kl. 13.15-15.00 på Hotell Clarion Tollboden, Drammen.
Kurset koster kr. 250,- per deltaker.

For mer informasjon om metoden, se her.

Fyll inn øvrige deltakere fra denne skolen (i tillegg til deg selv). Maks 3 deltakere.
Du kan la noen eller alle feltene stå tomme.

Fakturaadresse

* = påkrevet felt