Nå snakker vi!

Nå snakker vi!

Endelig! En praktisk og lettlest bokrettet mot alle som er i nær kontakt med barn og har behov for et verktøy som kan hjelpe dem å inngå gode avtaler.

Noen ganger er det krevende å få et samspill til å fungere knirkefritt, uten problemer og utfordringer. Enhver som har hatt omsorg for små og litt større barn – profesjonelt, personlig eller familiært, vil ha nytte av denne boken.

Metoden bygger på velkjente prinsipper fra læringspsykologi og atferdsvitenskap og har vært gjenstand for en rekke studier og doktoravhandlinger. Ikke minst kan forfatterne, Jill C. Dardig og William L. Heward, vise til over 40 år med praktisk bruk av atferdsavtaler, som har hjulpet tusenvis av familier ut av langvarige fastlåste konflikter, uheldig samspill og dårlige vaner.

Les mer om metoden
Les mer om forfatterne her

Nå snakker vi! henvender seg til foreldre og foresatte og andre med omsorg for barn og unge, men den egner seg også for lærere, barnehagelærere, barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer, leger, og andre som i profesjonssammenheng jobber med barn og ungdom. Den er skrevet lettfattelig, samtidig som den gir en grundig innføring i en metode som faktisk fungerer. Boken gir en rekke praktiske eksempler og viser hva som kan bidra til en velfungerende atferdsavtale, og gjennomgår noen vanlige feil som kan medføre at en avtale ikke fungerer.

Boken er nydelig gjennomillustrert av Albert Pinilla.

Bla i boken

Se utdrag med innholdsfortegnelse, introduksjon, et kapittel og eksempel på en atferdsavtale.

Last ned eksempler på avtaler

Her kan du laste ned eksempler på atferdsavtaler og avtalemaler. Flere språk tilgjengelig!

LES MER

Bestill boken