Nå snakker vi!

Jill C. Dardig og William L. Heward

Har du et barn som stadig kommer i problemer med omgivelsene og ikke følger opp skole, lekser eller regler hjemme? Har du forsøkt gulrot og pisk i alle varianter, fornuftige samtaler om årsak og virkning – alt fånyttes? Bruk to minutter på å lese videre. Det er en stor mulighet for at denne boken vil spare deg for å kjempe en kamp du ikke kan vinne.

Nå snakker vi! tilbyr et positivt alternativ. Metoden bygger på en avtale mellom barnet og foreldrene, der atferd med tilhørende belønning og gjenytelser konkretiseres. Høres det banalt ut? Synes du det virker merkelig å skulle lage en skriftlig avtale med et barn? Da er du i samme båt som mange andre foreldre og profesjonelle helsearbeidere verden over, som også først var skeptiske. Etter å ha fulgt metoden blir de fleste forbløffet over hvor lett, elegant og effektiv denne løsningen er.

Metoden i boken bygger på velkjente prinsipper fra læringspsykologi og atferdsvitenskap og har vært gjenstand for en rekke studier og doktoravhandlinger.
Ikke minst kan forfatterne, Jill C. Dardig og William L. Heward, vise til over 40 år med praktisk bruk av atferdsavtaler, som har hjulpet tusenvis av familier ut av langvarige fastlåste konflikter, uheldig samspill og dårlige vaner.

Boken gir en rekke praktiske eksempler og viser hva som kan bidra til en velfungerende atferdsavtale, og gjennomgår noen vanlige feil som kan medføre at en avtale ikke fungerer.

Nå snakker vi! henvender seg i første rekke til foreldre og foresatte og andre med omsorg for barn og unge, men den egner seg også for lærere, barnehagelærere, barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer, leger, og andre som i profesjonssammenheng jobber med barn og ungdom. Den er skrevet lettfattelig, samtidig som den gir en grundig innføring i en metode som faktisk fungerer.»