Hva er ASK

Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK) gir mennesker som helt eller delvis mangler tale, alternative eller supplerende kommunikasjonsformer. ASK er et paraplybegrep og det er store individuelle forskjeller hos brukerne. Det finnes mange ulike hjelpemidler og kommunikasjonsformer, og flere symbolsystemer som man kan velge mellom. Kommunikasjonen kan foregå gjennom bruk av hjelpemidler (høyteknologiske, lav- eller ikke-teknologiske) med bilder og symboler, eller ved bruk av kroppslige uttrykk, konkreter eller tegn-til-tale.

I opplæringsloven er det presisert at ASK-brukere har rett på undervisning i og på sin kommunikasjonsform. Les gjerne veilederen til ASK på Utdanningsdirektoratets nettsider dersom temaet er nytt for deg.

Om Tuba Luba ASK

Tuba Luba er en læremiddelserie i faget norsk på barnetrinnet i grunnskolen.

Tuba Luba ASK omfatter de åtte lesebøkene for 1., 2., 3. og 4. trinn med symbolstøtte til tekstene tilpasset målgruppens kommunikasjonsform. Med tilretteleggingen vil elever som har behov for symbolstøttet lesing, få tilgang på de samme bøkene som de øvrige elevene benytter i undervisningen. Med Tuba Luba ASK kan brukere i målgruppen få undervisning i norskfaget, med fokus på lese- og skriveopplæring.

Utviklingen av Tuba Luba ASK er støttet av Utdanningsdirektoratet og produsert i et samarbeid mellom Tell forlag, Normedia, Milla Design, TV2-Skole og Haukåsen skole.

Tilpasninger

Bøkene er tilrettelagt med symbolsystemene Widgit Language System (WLS) og Pictogram-symboler. Man velger hvilket symbolsystem som egner seg for eleven før man bestiller gjeldene verk. Pictogramsymboler er mindre detaljert enn Widgit-symbolene. For å undersøke hvilket symbolsystem som egner seg for din elev, bør det gjennomføres en grundig kartlegging. Kartlegging bør gjøres i samråd med PPT, habiliteringstjenesten og foresatte. Les mer om kartlegging på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Alle lesebøkene fra 1.-4. trinn er symbolisert med Widgit-symboler og bøkene på 1.-3. trinn er symbolisert med Pictogramsymboler. Læremidlet er prøvd ut av elever som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon. 4.-trinnsbøkene er ikke symbolisert med Pictogrammer. Grunnen er at Pictogram-symbolbanken er mindre enn Widgit, og ikke vil kunne gi tilstrekkelig symbolstøtte for mer avanserte tekster. I 1.-3.-trinnsbøkene er det benyttet Widgit-symboler som erstatning der det ikke har vært mulig å finne egnet Pictogram.

Symboltettheten må bestemmes for hver enkelt bruker, i Tuba Luba ASK, har vi valgt å symbolisere alle ord. Det vil være opp til opplæringsansvarlig å gjøre ytterligere tilpasninger for eleven.

 

 

Tuba Luba ASK tilbyr også materiell som stimulerer elevene til å snakke om tekstene. Dette omfatter tematavlehefter som inneholder kjerneord og vokabular til tekster eller bilder man finner i bøkene. For 1. og 2.-trinnsbøkene finnes det to tematavler til hver av billedsidene. Den ene av disse tavlene handler om begreper, mens den andre handler om å lytte ut språklyden først i ordene. Personer med ASK-behov har ofte større utfordringer med å lære seg å lese, og trening på å lytte ut og sortere lydene er et viktig grunnlag for å lære seg alfabetet og knekke lesekoden. For 3. og 4.-trinnsbøkene finnes det tematavler til hvert kapittel slik at man kan snakke om teksten ved bruk av symbolene.

Digital tilpasning

Alle bøkene foreligger som papirutgaver og som digitale utgaver. I de digitale utgavene har brukeren mulighet for å sette individuelle preferanser etter behov. Tilpasningene omfatter valg av tekst over/under symboler, størrelse og navigasjon med skanning, to-bryter-styring eller øyestyring. Dessuten gir de digitale komponentene muligheter for opplest tekst til tale (avhengig av at brukerens utstyr støtter dette). De digitale ressursene er tilrettelagt i tråd med WCAG 2.0 nivå AA for universell utforming.

Tilgang til digitale ressurser kan bestilles og følger med ved innkjøp av trykt materiell.