2. trinnsbøkene

Lesehefte C og D fra Tuba Luba er et sammenhengende opplegg for andre trinn og bygger videre på den grunnleggende lese- og skriveopplæringen fra 1.trinn. Bok C har gjennomgang av bokstavene å, t, n, p, ø, v, h, g, y, d, j og æ. I bok D vil man finne enkle tekster som bruker alle de bokstavene man har gjennomgått. Nå får elevene lese på ordentlig. Bokstavene c, q, w, x og z venter vi med til 3. trinn. Man skal også lære formene til bokstavene med utgangspunkt i teorien til Magne Nyborg. Bøkene er gjentakende og man treffer kun de bokstavene man har lært i bokens enkle og motiverende tekster. Bøkene er symbolisert med en liten tabell med symboler slik at boken både kan leses som tekst eller med symboler. Bok D er symbolisert fullt ut, med symbol for hvert ord, den likner derfor mer på 3. og 4.trinnsbøkene. Måten symbolene brukes på avhenger av hvilken målgruppe eleven er i. Det følger med et tematavlehefte med ordforråd, slik at elevene kan fortelle om bildene i bøkene, beskrive bokstaver og lytte ut første lyd. Bok D mangler dessverre tematavlehefte, men er fullsymbolisert.