Om Tell Forlag

Tell forlag ble etablert i 1987. Vi utgir analoge og digitale læremidler for grunnskole, videregående skole og til høyere utdanning. Forlaget utgir også skjønnlitteratur og sakprosa for allmennmarkedet.

Tell forlag er medlem i Den norske forleggerforening, og følger de avtaler foreningen har fremforhandlet på vegne av sine medlemmer. Vi holder til i lokaler på Vollen i Asker. Alle henvendelser kan rettes til post@tell.no. Se for øvrig under menypunktet «kontakt oss».