Tuba Luba 1-2

NIVÅ I SERIEN

1-234567

Tuba Luba 1-2

Tuba Luba 1–2 er fellesbetegnelsen på et sammenhengende opplegg for 1. og 2. trinn i norsk for barneskolen.

Den nye læremiddelserien bygger på tidligere utgivelser, men er revidert på sentrale punkter – for eksempel ved en tidligere start på lese- og skriveopplæringen enn det de tidligere utgavene la opp til, og en presentasjon av de små bokstavene helt fra begynnelsen.

Tuba Luba 1–2 omfatter fire par elevhefter (A–D) og en felles ressursperm. De tre første hefteparene (oppgavehefte og lesehefte) omfatter en kortfattet presentasjon av de grunnleggende begrepene og en systematisk og grundig gjennomgang av de 24 mest vanlige bokstavene på norsk. De to siste hefteparene (D) gir lesetrening og fordypning, noe nytt stoff samt enkle øvelser i lesetrening.

Alle elevbøkene i Tuba Luba-serien finnes for nettbrett som iPad og tablets med Windows 8 og for interaktive tavler. Tavleressursene leveres på minnepinne og kan bestilles fra forlaget. For å lese bøkene på nettbrett, trenger du gratisappen Brettboka. Appen kan lastes ned fra Apples App Store og Windows Store.

Med appen kan du søke i titler, se gjennom et prøveutdrag eller kjøpe bøkene.

Viser alle 10 resultater

Viser alle 10 resultater