Scenetreff.no vg1-vg3

Scenetreff 2020

Fagfornyet og heldekkende digitalt læremiddel til Musikk, dans drama

Scenetreff.no er et heldekkende digitalt læreverk for alle fagene innen utdanningsprogrammet for Musikk, dans og drama vg1-vg3. Læremidlet følger de nye læreplanene i Fagfornyelsen (LK20) for vg1 (pr. 2020) og vg2 (fra skolestart høsten 2021). Vg3-delene vil være revidert etter nye læreplaner til skolestart i 2022. Scenetreff er og inneholder et rikt utvalg av fagstoff i form av tekst, videoer, lydklipp, oppgaver og quizer.

Fagfornyelsen og innføring av nye læremidler

Ved skolestart i 2020 ble Fagfornyelsen med nye læreplaner innført i vg1, og i løpet av 2021 og 22 innføres den i vg2 og vg3. Scenetreff2020 er revidert og nyutviklet i tråd med Fagfornyelsen. Noe av det tidligere stoffet har vi beholdt, mye er omarbeidet og det er tilført nye komponenter og deler i tråd med de nye læreplanmålene. Ressursen er i første omgang heldigital og finnes på scenetreff.no.
I overgangen mellom de to læreplanene Kunnskapsløftet 06 og Fagfornyelsen 2020 vil Scenetreff finnes i to parallelle utgaver. Elever som begynte på MDD i 2020 kan følge den fagfornyede delen ‘Scenetreff2020’. Elever som begynte på vg2 eller vg3 i 2020 kan fortsette med den opprinnelige ressursen. Fra høsten 2021 vil nytt, fagfornyet stoff for vg2 være klart i den nye delen av læremidlet.

Gjør deg kjent med det nye innholdet

Ta gjerne en kikk på det nye reviderte innholdet på scenetreff.no. Ressursene ligger åpne og krever ikke innlogging frem til 10.06.2021.

Tilgang til Scenetreff

For tilgang for elever og lærere etter juni og for kommende skoleår, må det bestilles lisenser til det antall brukere som det er behov for. Enkeltlisenser vil ligge på kr. 120 og gi tilgang til alt innhold og alle nivåer på scenetreff.no.

Scenetreff omfattes av Utdanningsdirektoratetets Tilskudd for kjøp av digitale læremidler 2021. Søknad og informasjon om ordningen finnes her.

Ved anskaffelse av volumlisenser setter vi opp gunstige tilbud til skoler og klasser. Send oss en epost til post@tell.no eller ta kontakt på telefon 66 78 09 18.

Om Scenetreff

Scenetreff er et læreverk som inneholder en rekke enkeltlæremidler til utdanningsprogrammet. Tilgang til verket åpner sånn sett for mange læremidler.

Scenetreff er dekker alle fag på Musikk, dans, drama. Ressursene inneholder et rikt utvalg med tekster, bilder, videoer, interaktive oppgaver for individuelt arbeid, gruppeoppgaver, praktiske øvelser, m.m.

Vg1

Vg2

 

 

Viser det ene resultatet

Viser det ene resultatet