Aisthesis - KDA

Aisthesis – KDA

Fagfornyet digitalt læremiddel for KDA vg1-vg3

Aisthesis er et læremiddel for Kunst, design og arkitektur (KDA) med studiespesialisering på videregående skole, utviklet i tråd med nytt læreplanverk, Kunnskapsløftet 2020 (KL20). Verket er delt inn i fire hoveddeler, og omfatter programfagene Kunst og visuelle virkemidler 1, 2 og 3, og Design og arkitektur 1, 2 og 3. I tillegg kommer fagkategoriene Materialer og teknikker, Kultur og uttrykkshistorie og Digitale verktøy. Læremidelet inneholder fagrelevante tekster, opplæringsvideoer, og er rikt og vakkert illustrert med billedkunst, arkitektur, fotografier, skisser og illustrasjoner.
Solid forankret i læreplanens overordnede og fagspesifikke deler, åpner Aisthesis for stor grad av metodefrihet og lokal undervisningspraksis.

Ny læreplan – nytt digitalt læreverk

Verket omfatter ressurser som følger læreplanmålene i fellesfag for KDA vg1-vg3, og inneholder et rikt utvalg med tekster, bilder, videoer, interaktive oppgaver for individuelt arbeid, gruppeoppgaver, praktiske øvelser, m.m.:

 • Kunst og visuelle virkemidler 1-3
 • Design og arkitektur 1-3
 • Formale virkemidler
 • KDA – Historie
  • Kunsthistorie 1-3
  • Eldre Design- og arkitekturhistorie
  • Nyere Design- og arkitekturhistorie
 • Digitale redskaper
  • Photoshop
  • Illustrator
  • InDesign
  • Demension
  • SketchUp
 • Materialer og teknikker

Tilgang til Aisthesis

Aistesis finnes på aisthesis.no.

Det er mulig å få en tidsbegrenset prøvelisens. Kontakt oss på post@tell.no og oppgi navn, epost og skole.

For skole- og klasselisenser bestilles de til det antall brukere det er behov for. Lisensen gir tilgang til alt innhold og alle nivåer på Aisthesis – KDA. Skole- og klasselisenser settes opp med tilgang via Feide.

Viser det ene resultatet

Viser det ene resultatet