Aisthesis - KDA

Aisthesis – KDA

Fagfornyet og heldekkende digitalt læremiddel til KDA vg1-vg3

Aisthesis – KDA er et heldekkende digitalt læreverk for alle fagene innen utdanningsprogrammet for Kunst, design og arkitektur vg1-vg3. Læremidlet følger de nye læreplanene i Fagfornyelsen (LK20). Læreverket lanseres til skolestart i 2021.

Ny læreplan – nytt digital læreverk

Verket omfatter alle læreplanmål i KDA-fagene og inneholder et rikt utvalg med tekster, bilder, videoer, interaktive oppgaver for individuelt arbeid, gruppeoppgaver, praktiske øvelser, m.m.:

 • Kunst og visuelle virkemidler 1-3
 • Design og arkitektur 1-3
 • Formale virkemidler
 • KDA – Historie
  • Kunsthistorie 1-3
  • Eldre Design- og arkitekturhistorie
  • Nyere Design- og arkitekturhistorie
 • Digitale redskaper
  • Photoshop
  • Illustrator
  • InDesign
  • Demension
  • SketchUp
 • Materialer og teknikker

Tilgang til Aisthesis

Verket er under utvikling og har de fleste delene på plass på våren 2021. Ressursen vil være ferdig til skolestart 2021, og lanseres i august, og vil finnes på aisthesis.no. I mellomtiden er det fritt frem å se gjennom ressursen slik den foreligger. Gå til aisthesis.no
Innholdet her er under arbeid og må ses på som en midlertidig.

 

 

For tilgang for elever og lærere etter juni og for kommende skoleår, må det bestilles lisenser til det antall brukere som det er behov for. Enkeltlisenser vil ligge på kr. 120 og gi tilgang til alt innhold og alle nivåer på Aisthesis – KDA.

Aisthesis omfattes av Utdanningsdirektoratetets tilskudd for kjøp av digitale læremidler 2021. Søknad og informasjon om ordningen finnes her.

Ved anskaffelse av volumlisenser setter vi opp gunstige tilbud til skoler og klasser. Send oss en epost til post@tell.no eller ta kontakt på telefon 66 78 09 18.

Viser det ene resultatet

Viser det ene resultatet