KJØPSBETINGELSER

Betalingssikkerhet

Kundedata vil ikke deles, selges eller på annen måte formidles tredjepart. Alle kundedata oppbevares i henhold til norsk lov. Transaksjonen utføres via Dibs Payment Services med sikker SSL-overføring og 3D Secure-godkjenning.

Bestilling fra Tell forlags nettsted

Bestillingsmuligheter via dette nettstedet gjelder hovedsakelig forbrukerkjøp. Bokhandlere bestiller gjennom Sentraldistribusjonen. For forespørsler om rabatter, returer, osv.. kontakt forlaget på telefon 66 78 09 18 eller post@tell.no.

Ved salg til ordinære kunder/siste salgsledd gjelder momsfritak på papirbøker. Digitale produkter (e-bøker, digitale læringsressurser, osv.) er momsbelagt. Samtlige priser er oppgitt eksl. mva.

Kunder som ønsker å bestille gjennom nettstedet må opprette en brukerprofil eller logge seg på sin eksisterende konto.

Salgsbetingelser privatkunder

Betaling skjer fortrinnsvis med kort. Ved fakturakjøp påløper et gebyr på kr 25,-

Ordre behandles i løpet av 1–2 dager og sendes som pakke eller brevpost avhengig av størrelse og vekt. Frakt skjer via Posten eller Bring etter gjeldene satset.

Ved behov for hurtigere ekspedering og utsendelse, ta kontakt med forlaget pr telefon 66 78 09 18 eller post@tell.no.

For privatkunder gjelder lovfestet angrefrist på 14 dager ved kjøp av varer på nett.

Direktesalg til foretak og skoler

Foretak og skoler kan bestille direkte gjennom forlagets netthandelsløsning. Det må oppgis leverings- og fakturaadresse dersom disse er ulike. Ved skolebestillinger skal det normal også oppgis et ressursnummer.

Retur

Leveranser med feil i forhold til bestilling, skade ved ankomst osv., må returneres innen en uke. All retur må forhåndsgodkjennes av forlaget, og fraktkostnadene må besørges av kunden. All retur skal pakkes forsvarlig og inneholde kopi av faktura eller følgeseddel.

Leseeksemplarer til skoler

Vurderingseksemplarer av skolebøker til grunnskolen vil normalt foreligge på nett i sin helhet. Ved særskilte behov for vurderingseksemplarer i fysisk form, kan forlaget kontaktes. Lærer-/ressurspermer sendes ikke som urderingseksemplarer, og vi ber om at skolene på forhånd ser etter i sine egne bokhyller om den aktuelle boken allerede er mottatt.

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Tell forlag as behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, passord for kunders konto.
Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@tell.no

Tell forlag
Slemmestadveien 416,
1390 Vollen