1. trinnsbøkene

Lesehefte A og B er de første enhetene av Tuba Luba for den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, og er et sammenhengende opplegg for første trinn. Bøkene har gjennomgang av bokstavene o, l, a, s, e, b, d, f, h, k, l og t. Man skal også lære formene til bokstavene med utgangspunkt i teorien til Magne Nyborg. Bøkene er gjentakende og man møter kun de bokstavene man skal lære i boken. Bøkene er symbolisert med en liten tabell med symboler slik at boken både kan leses som tekst eller med symboler. Måten symbolene brukes på avhenger av hvilken målgruppe eleven er i. Det følger med et tematavlehefte med ordforråd, slik at elevene kan fortelle om bildene i bøkene, beskrive bokstaver og lytte ut første lyd.