Kinesisk

Porten til Midtens rike

ROLF MELHEIM / SOFIE XIAOFEN GJERULL / XIAOLING YAO

Porten til Midtens rike er en lærebokserie i kinesisk mandarin for ungdomsstrinnet.

Lærebokserien består av tre elevbøker, en digital læringsressurs og en lærerveiledning. Ved kjøp av bøkene får skolen tildelt lisenser til den digitale nettressursen. Har skolen allerede kjøpt inn elevbøkene, ta kontakt med forlaget for nærmere informasjon her. Adressen til nettressursen er http://ptmr.noHer finner du en innholdsbeskrivelse og en kort veiledning i bruk av ressursen.

Bøkene baserer seg bruk av lydskriften pinyin. Dialogen står i sentrum, og temaene strekker seg fra familie, venner, Internett til kinesisk kultur og historie. Et viktig prinsipp i bøkene er at man lærer de mest brukte ordene og tegnene først. De kinesiske tegnenes oppbygging forklares grundig. Hver bok består av ti leksjoner som inneholder en tekst, gloser, tegnenes oppbygging, grammatikk, oppgaver og forslag til hjemmearbeid. Du finner også en artikkel om fonetikk, strekrekkefølger og en oversikt over radikalene. Bakerst i bøkene er det en ordliste. Faktatekstene knyttet til hver leksjon, gir eleven viktig kunnskap om Kinas historie, kultur og geografi. Faktatekstene et skrevet på norsk for å gjøre stoffet lettere tilgjengelig.

Lærerveiledningen gir en grundig innføring i fagets mål (K06), det europeiske språkrammeverket, arbeidsmetoder og læringsstrategier. For hver leksjon er det utarbeidet et målark (prøve) hvor elevene blir prøvd i leksjonens mål. Eleven skal også vurdere sin egen innsats i faget. Leksjonene blir også gjennomgått med tips og ideer til læreren.

Den digitale læringsressursen bygger på samme struktur som elevbøkene. Her finner du øvinger knyttet til gloser, tegn og grammatikk. Alle tekstene i elevbøkene er lest inn,  og elevene har muligheten til å lytte på disse, samt lese inn sin egen versjon. Disse lagres i eget mappesystem. Læringsressursen inneholder også en søkbar ordliste, pinyintastatur og et kart.

Viser alle 4 resultater

Viser alle 4 resultater