Til deg som jobber med barn

Arbeider du med barn som ikke klarer å tilpasse seg sine omgivelser, og som stadig kommer i konflikt med andre?

Nå snakker vi! er en praktisk og forskningsbasert bok, rettet mot alle som er i nær kontakt med barn. Enten du er lærer, barnehagelærer, barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lege, vil du ha god nytte at verktøyene som introduseres i denne boken. Hvordan kan du inngå gode avtaler og kontrakter med barn, med et positivt fortegn?

Metoden bygger på velkjente prinsipper fra læringspsykologi og atferdsvitenskap og har vært gjenstand for en rekke studier og doktoravhandlinger. Ikke minst kan forfatterne, Jill C. Dardig og William L. Heward, vise til over 40 år med praktisk bruk av atferdsavtaler, som har hjulpet tusenvis av familier ut av langvarige fastlåste konflikter, uheldig samspill og dårlige vaner.

Bla i innholdsfortegnelse og utdrag fra boka her
Les mer om forfatterne her

Mine erfaringer med atferdsavtaler

«I arbeidet mitt har jeg mange saker med barn som sliter med motivasjon for skole, lekser og læring, eller som ikke har fått lære seg grunnleggende fysiske, faglige eller sosiale ferdigheter. Når vi setter opp en god avtale, kan vi begynne å trene på disse ferdighetene, samtidig som vi unngår å måtte korrigere eller kjefte på barnet. Selv i tilfeller med store læringsvansker eller utfordrende adferd, ser vi ofte at ved å bruke en slik avtale blir problemene borte eller minker betydelig i løpet av kort tid.» Rasmi Krippendorf, Systemveileder PPT, Asker kommune

Les mer om atferdsmetoden her