Vg2-Vg3

Scenetreff drama vg2-vg3

Scenetreff er en serie med læremidler for dans og drama tilrettelagt i henhold til læreplanene i Kunnskapsløftet. For vg2 og vg3 omfatter serien bøker og digitale læremidler for programfagene Teater i perspektiv 1 og 2, Teaterproduksjon 1 og 2, Teaterproduksjon fordypning 1 og 2 samt drama og samfunn.

Til serien finnes det også en digital læringsressurs på scenetreff.no. Her dekkes alle de sceniske fagene fra vg1-vg3. Alle ressursene er knyttet tett sammen med lærebøkene og kunnskapsløftets læreplaner.

Læremidlene dekker læreplanene:

Alle bøkene i Scenetreff-serien er også tilgjengelige for iPad gjennom gratisappen Brettboka.

       

Velkommen til Scenetreff!

Viser alle 4 resultater

Viser alle 4 resultater