Stenbråtenmetoden Skriveøvelser 3-4

kr 120,00kr 1.050,00

Produktnr: I/A Kategori:

Beskrivelse

I skriveheftet for trinn 3-5 i lesetrappa lærer eleven å skrive trelydsord og firelydsord. Hvert ord i skriveheftet illustreres av et bilde. Skriveøvelsene skal sammen med lesing føre til at det ortografiske mønsteret blir styrket. Lydkombinasjonene vil bli lettere tilgjengelige når man på et senere tidspunkt skal lese eller skrive samme sekvens. Skriveheftet benyttes på skolen og hjemme for repetisjon av ferdigheter på det aktuelle lesetrinnet. Skriveheftene følger progresjonen i Lesetrappas steg mot å utvikle funksjonelle lesestrategier og god leseforståelse. Metoden omfatter seks lesehefter, ett for hvert av trinnene fra 2 til 7, samt tre skrivehefter for trinn 1-2, 3-4 og 5-7.

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling er undersøkt.

Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse. I tillegg til lesemateriell som i hovedsak blir benyttet på skolen, jobber elevene i lesehefter og skrivehefter.

Tilleggsinformasjon

Vekt 368 g
Dimensjoner 23,00000000 × 17,00000000 × 17,00000000 cm
Velg enkelt eks. eller pakke

1 eks. – ISBN 9788275226738, á 10 eks. – ISBN 9788275226851 (+kr 840,00)