Stenbråtenmetoden Lesekofferten

kr 16.900,00

Materialkofferten, eller Lesekofferten, er hjertet i Stenbråtenmetoden. Kofferten inneholder alt materiell, eksklusive elevhefter, som er nødvendig for gjennomføringen av den tidlige lese- og skriveopplæringen etter Stenbråtenmetoden.

Nullstill
I/A Kategori:

Beskrivelse

Kofferten er inndelt i syv rom, som hvert inneholder det materiellet som er nødvendig for hvert av de syv trinnene på Lesetrappa. I tillegg følger det med fire spillbrett og ett sett med alfabetkort for øvelsen Bokstavlotto til trinn 1, fire ulike utgaver av Lese- og skiveplate på trinn to og fire ulike utgaver av Lese- og skriveplate til trinn tre. Det følger også med et testhefte i kofferten.Kofferten er solid konstruert for å tåle daglig bruk, med en sorteringsmetodikk som gjør det enkelt for læreren å holde orden på de ulike komponentene.

Fordelt på trinnene på Lesetrappen, inneholder kofferten følgende materiell fordelt på mål:

Trinn 1

4 x 29 Alfabetkort
1 x 48 Bokstavkort
4 x 1 Bokstavlotto spillbrett

Trinn 2

1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 1
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 2
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 3
3 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig)

4 x 24 Bokstavkort
1 x 45 Ordkort, lik 1.lyd, variant 1
1 x 54 Ordkort, lik 1.lyd, variant 2
1 x 49 Ordkort, lik 1.lyd, variant 3
1 x 52 Ordkort, lik 1.lyd, variant 4
1 x 52 Ordkort, lik 1.lyd, variant 5

1 x 240 Ordkort, ulik 1.lyd

Trinn 3

1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 1
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 2
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 3
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 4
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 5
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 6
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 7
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 8

1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 1
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 2
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 3
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 4
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 5
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 6
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 7
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 8

1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 1

4 x 24 Bokstavkort

1 x 140 Ordkort (B, D, F, G)
1 x 177 Ordkort (H, J, K, L, M)
1 x 145 Ordkort (N, P, R, S)
1 x 99 Ordkort (T, V, A, E, I, O, U, Æ, Ø, Å)

Trinn 4

1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 1
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 2
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 3
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 4
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 5
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 6
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 7
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 8

1 x 85 Ordkort (B, D, F, G, H, J, K, L)
1 x 113 Ordkort (M, N, P, R, S, T, V, A, E, I, O, U, Æ)
1 x 388 Stavelseskort (8 sett, 7×50 + 1×38)

Trinn 5

1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 1
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 2

1 x 98 Ordkort (B, D, F, G, H)
1 x 91 Ordkort (P, S, T, V)

Trinn 6

1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 1
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 2
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 3
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 4
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 5
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 6
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 7
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 8
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 9
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 10
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 11
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 12

1 x 95 Ordkort (B, D, F, G, K)
1 x 109 Ordkort (P, S, T, V)

1 x 302 Stavelseskort (6 sett, 5×50 + 1×52)

Trinn 7

1 x 18 Matchede ordkort og bildekort, variant 1
1 x 18 Matchede ordkort og bildekort, variant 2
1 x 18 Matchede ordkort og bildekort, variant 3
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 4

1 x 10 Diftogkort+ordkort (ai)
1 x 21 Diftogkort+ordkort (au)
1 x 44 Diftogkort+ordkort (ei)
1 x 31 Diftogkort+ordkort (øy)

 

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling undersøkes.

Tilleggsinformasjon

Vekt 8680 g
Målform

ISBN 9788275226653 – Bokmål/Nynorsk