Stenbråtenmetoden Lesekofferten

kr 16.900,00

Materialkofferten, eller Lesekofferten, er hjertet i Stenbråtenmetoden. Kofferten inneholder alt materiell, eksklusive elevhefter, som er nødvendig for gjennomføringen av den tidlige lese- og skriveopplæringen etter Stenbråtenmetoden.

Produktnr: I/A Kategori:

Beskrivelse

Kofferten er inndelt i syv rom, som hvert inneholder det materiellet som er nødvendig for hvert av de syv trinnene på Lesetrappa. I tillegg følger det med fire spillbrett og ett sett med alfabetkort for øvelsen Bokstavlotto til trinn 1, fire ulike utgaver av Lese- og skiveplate på trinn to og fire ulike utgaver av Lese- og skriveplate til trinn tre. Det følger også med et testhefte i kofferten.Kofferten er solid konstruert for å tåle daglig bruk, med en sorteringsmetodikk som gjør det enkelt for læreren å holde orden på de ulike komponentene.

Fordelt på trinnene på Lesetrappen, inneholder kofferten følgende materiell fordelt på mål:

Trinn 1

4 x 29 Alfabetkort
1 x 48 Bokstavkort
4 x 1 Bokstavlotto spillbrett

Trinn 2

1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 1
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 2
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 3
3 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig)

4 x 24 Bokstavkort
1 x 45 Ordkort, lik 1.lyd, variant 1
1 x 54 Ordkort, lik 1.lyd, variant 2
1 x 49 Ordkort, lik 1.lyd, variant 3
1 x 52 Ordkort, lik 1.lyd, variant 4
1 x 52 Ordkort, lik 1.lyd, variant 5

1 x 240 Ordkort, ulik 1.lyd

Trinn 3

1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 1
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 2
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 3
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 4
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 5
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 6
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 7
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 8

1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 1
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 2
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 3
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 4
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 5
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 6
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 7
1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 8

1 x 15 Bilde- og ordkort (to-sidig), variant 1

4 x 24 Bokstavkort

1 x 140 Ordkort (B, D, F, G)
1 x 177 Ordkort (H, J, K, L, M)
1 x 145 Ordkort (N, P, R, S)
1 x 99 Ordkort (T, V, A, E, I, O, U, Æ, Ø, Å)

Trinn 4

1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 1
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 2
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 3
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 4
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 5
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 6
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 7
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 8

1 x 85 Ordkort (B, D, F, G, H, J, K, L)
1 x 113 Ordkort (M, N, P, R, S, T, V, A, E, I, O, U, Æ)
1 x 388 Stavelseskort (8 sett, 7×50 + 1×38)

Trinn 5

1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 1
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 2

1 x 98 Ordkort (B, D, F, G, H)
1 x 91 Ordkort (P, S, T, V)

Trinn 6

1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 1
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 2
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 3
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 4
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 5
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 6
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 7
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 8
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 9
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 10
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 11
1 x 17 Matchede ordkort og bildekort, variant 12

1 x 95 Ordkort (B, D, F, G, K)
1 x 109 Ordkort (P, S, T, V)

1 x 302 Stavelseskort (6 sett, 5×50 + 1×52)

Trinn 7

1 x 18 Matchede ordkort og bildekort, variant 1
1 x 18 Matchede ordkort og bildekort, variant 2
1 x 18 Matchede ordkort og bildekort, variant 3
1 x 15 Matchede ordkort og bildekort, variant 4

1 x 10 Diftogkort+ordkort (ai)
1 x 21 Diftogkort+ordkort (au)
1 x 44 Diftogkort+ordkort (ei)
1 x 31 Diftogkort+ordkort (øy)

 

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling undersøkes.

Pris er oppgitt ekskl. mva.

Tilleggsinformasjon

Vekt 8680 g
Målform

ISBN 9788275226653 – Bokmål/Nynorsk