• Dansens historie 1

Dansens historie 1

Boken gir en innføring i dansens historie. Forfatterne trekker røde tråder fra de første enkle forsøk på et organisert uttrykk til det frodige mangfoldet som preget repertoaret i de europeiske dansehusene mot slutten av 1800-tallet.

Dansens historie 1 ble tilrettelagt for bruk i videregående skole, studieretningsfaget danseteori og dansehistorie på VK1 dans, studieretning musikk, dans og drama etter L97. Den er fremdeles egnet som lærmiddel i dansehistorie.


Tittel: Dansens historie 1


  • Pris

    kr 240,00

Målform

Antall