Teknologi i praksis

Teknologi i praksis med Engino

Teknologi i praksis er et undervisningsopplegg som gjør det enkelt å komme i gang med valgfaget. Bygge- og konstruksjonssystemet Engino er utviklet av lærere og ingeniører med tanke på begynneropplæring i teknologiske og mekaniske fag. Sammen med en elevrettet teori- og oppgavebok og et nettsted med lærerveiledning, aktiviteter, quiz og byggeinstruksjoner, utgjør det et komplett læremiddel for teknologivalgfaget.

Byggesettene fra Engino er utgangspunktet for undervisningen. Ved hjelp av disse kan elevene gjennomgå praktiske prosjekter i grupper og bygge ulike modeller etter trinn-for-trinn-anvisninger som følger med settene. Etter hvert kan elevene avansere til å eksperimentere med egne konstruksjoner og modeller. Det skriftlige materialet benyttes for å gi en innføring i de teknologiske prinsippene og fysiske lovene som hvert enkelt prosjekt bygger på.

Læreverket omfatter følgende teknologiske områder:

  • Energi, kraft og bevegelse
  • Vektstenger, forbindelsesledd, hjul og akslinger, taljer og trinser, gir, skråplan og kiler, kam og sveiver, skruer og propeller
  • Broer og andre byggverk
  • Fornybar energi

Engino er et undervisningsmateriell som er utviklet med tanke på at det skal være lett å komme i gang og enkelt å bruke, også for lærere uten spesiell kompetanse i naturfag eller tekniske fag. Elevene vil kunne være selvgående i det praktiske arbeidet med byggematerialet og det er tilrettelagt en utfyllende lærerressurs til det teoretiske materialet.

Undervisningen kan foregå i et vanlig klasserom og byggesettene leveres i plastesker, tiltenkt 1–5 elever. Eskene er enkle å stue vekk utenom undervisningen. Supplering av tapte eller ødelagte deler skjer etter henvendelse til forlaget.

Læreverket omfatter følgende komponenter:

  • Byggesett: Alle delene som er nødvendig for å bygge inntil 90 modeller. Dette er en praktisk boks som inneholder 495 komponenter, 2000 koblingsdeler, motor, solpanel og fjernkontroll. Byggeinstruksjoner til alle modellene følger med.
  • Elevrettet teoribok: En teoretisk ramme krydret med morsomme fakta.
  • Nettsted med oppgavesamlingereksperimenterquizersimulasjoner og lærerveiledning.

Lærerveiledningen omfatter en gjennomgang av kapitlene i teoriboken, forslag til undervisningsopplegg samt gjennomgang av begreper og grunnprinsipper. 

Ta kontakt for informasjon og tilbud.

Viser alle 3 resultater

Viser alle 3 resultater