Abel 1

Abel 1

Abel 1 er en del av et matematikkverk for 1.-4.-klasse. Verket vil bestå av følgende komponenter:

Grunnbok a og b samt et oppgavehefter på alle trinn. I tillegg kommer digitale utgaver for elektronisk tavle.

Verket tar utgangspunkt i begrepsundervisningsmetoden. Eleven får systematisk trening i å arbeide med viktige begreper og symboler, tall og antall, tallrekker og former og størrelser. Verket har oppgaver på flere nivå.

ABEL knytter kunnskap om læring, begrepsdanning og matematisk forståelse/kompetanse opp mot hovedområdene i læreplanen. Metoden egner seg spesielt godt i klasserom med barn fra ulik språk- og kulturbakgrunn.

Forfatteren, Gunvor Sønnesyn, har arbeidet med begynneropplæring i matematikk, begrepstrening og PASS intelligens teori i en lengre periode. Hun er mye brukt foreleser i inn- og utland og jobber til daglig som seniorrådgiver i Pedverket kompetanse.

Viser alle 5 resultater

Viser alle 5 resultater