• Teaterproduksjon 1

Teaterproduksjon 1

Boken handler om teaterhåndverket. Forfatterne omtaler blant annet kommunikasjon i teateret, virkemidler som tekst og improvisasjon, ulike teaterformer og bruk av kroppen og stemmen i scenerommet. Dessuten viser de hvordan teaterhåndverket blir praktisert under oppsetting av en forestilling.

Teaterproduksjon 1 dekker studieretningsfaget teaterproduksjon 1 i VK1 drama i studieretning musikk, dans og drama i videregående skole etter R97.


Tittel: Teaterproduksjon 1


  • Pris

    kr 320,00

Målform

Antall