• Teaterhistorie 2

Teaterhistorie 2

Denne boken er siste bind i serien om teaterets historie. Boken behandler uluke sider ved teaterkunstens utvikling i det 20. århundret.

Teaterhistorie er godkjent for bruk i videregående skole, studieretningsfaget Teaterkunnskap 2 i VK2 drama, studieretning musikk, dans og drama etter L97.


Tittel: Teaterhistorie 2


  • Pris

    kr 320,00

Målform

Antall