• Strikkegleder - kreativ maskinstrikking

Strikkegleder - kreativ maskinstrikking

Strikkegleder har vært etterspurt, og den er nå ute i 3. opplag. Boken formidler den frydefulle kriblingen ved å skape noe selv på en strikkemaskin.

Boken inspirerer og formidler kunnskap og redskaper som gjør at du selv kan bestemme målet og midlene ved bruk av strikkemaskin. Teknikkene som beskrives, er hjelpemidler. Det gjelder også tips om montering, råd om utforming av detaljer, tegning av modeller og de oppskriftene som er tatt med. Boken er lagt opp med økende vanskelighetsgrad. På den måten blir du godt kjent med strikkemaskinen, med de muligheter den gir, og med dens vaner og krav. Da blir den en hyggelig medspiller i den skapende prosessen.


Tittel: Strikkegleder - kreativ maskinstrikking


  • Pris

    kr 370,00

Målform

Antall