• Lek, dans og teater

Lek, dans og teater

Hvilke kunnskaper og erfaringer trenger vi voksne for å kunne tilrettelegge best mulig for barns skapende aktivitet og estetiske utvikling? Hva kan barna lære oss for at vi skal gjennoppdage muligheter og ressurser vi har latt være å aktivisere i oss selv?

I skjæringspunktet mellom konvensjonene i leken, dansen og teateret mener forfatterne av denne boken å finne en møteplass der barn og voksne kan lære av og inspirere hverandre, og der de kan utforske tanke- og følelseslivet gjennom formende estetisk uttrykk og sammen utvikle nye perspektiver på kunst.


Tittel: Lek, dans og teater


  • Pris

    kr 300,00

Målform

Antall