• Tuba Luba 5 Oppgavehefte 2

Tuba Luba 5 Oppgavehefte 2

De to oppgaveheftene for 5. trinn viderefører det systematiske og omfattende øvingsopplegget fra de foregående trinnene.

Her blir flere av de sentrale rettskrivningsreglene gjennomgått. I tillegg til at elevene skal få mer kunnskap om de ordklassene som allerede er presentert, dukker nye opp, som for eksempel pronomen. Dessuten skal elevene lære å skille mellom infinitivsmerket å og bindeordet og.

Fra andre halvdel av 5. trinn er oppgaveheftene utgitt som flergangsbøker.


Tittel: Tuba Luba 5 Oppgavehefte 2


  • Pris

    kr 180,00

Målform

Antall