• IKT-boken 2

IKT-boken 2

IKT-boken 2 er den andre boken i serien IKT-boken 1-4. Elevens ferdigheter videreutvikles gjennom grundige oppgaver både analogt og digitalt. Temaer som gjennomgås er formatering i Word, tastaturtrening ved bruk av touchmetoden, kortkommandoer og bruk av lydinnspillingsprogrammet Audacity.

Elevene møter et mangfold av oppgaver på ulike nivåer, og elevene skal selv vurdere sitt ferdighetsnivå.

IKT-boken 1-4 er en lærebokserie som tar den femte grunnleggende ferdigheten på alvor. Gjennom strukturerte oppgaver som er både motiverende og utfordrende, utvikles elevens ferdigheter i IKT.

Læreren får god hjelp og støtte i lærerveiledningen til å bygge opp en god struktur og en god progresjon som sikrer opplæringen i IKT. Digital kompetanse defineres som de ferdighetene, kunnskapene og kreativiteten som skal til for å kunne bruke digitale medier.

Ved kjøp av lærerveiledning 2 får du tilgang til et passord som gjør det mulig å åpne Ukas-bokstav. Her finner du oppgaver til alle bokstavene i alfabetet både på nynorsk og bokmål.

Last ned alfabetøvelser på bokmål

Last ned alfabetøvelser på nynorsk


Tittel: IKT-boken 2


  • Pris

    kr 95,00

Målform

Antall