• Konkylien 4 - Kontraster

Konkylien 4 - Kontraster

Konkylien er en tverrfaglig lærebokserie for småskolen. Fagene musikk og kunst og håndverk står sentralt og er utgangspunkt for samordning med de andre fagene. Serien bestå av temahefter for elevene og en ressursperm for hvert hefte som omfatter lærerveiledning, CD transparenter og kopieringsoriginaler.

Elevbøkene for 4. trinn omfatter Ild og Kontraster og skal først og fremst formidle kunst- og kulturopplevelser til elevene. Bildestoffet er viktig og utgjør den største delen av bøkene. Tekstene er dels hentet fra skjønnlitteraturen, dels er de forfatternes egne innspill som åpner for refleksjon og undring over bilder og musikk, som stiller spørsmål og som oppfordrer til samtale og aktivitet. Det er lagt vekt på at temaarbeid og lek fremdeles skal prege undervisningen, samtidig som fagene trer klarere fram nå ved slutten av småskolen. På denne måten danner disse bøkene en overgang til forlagets utgivelser i kunst og håndverk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Hver av de to elevbøkene for 4. klasse er begrenset til 48 sider.


Tittel: Konkylien 4 - Kontraster


  • Pris

    kr 86,00

Målform

Antall