• Språkutvikling i førskolealder

Språkutvikling i førskolealder

Boken henvender seg deg som vil vite mer om barns språkutvikling, og hva man kan gjøre for å stimulere denne utviklingen. Førskolelærere og andre som arbeider med barn, men også foreldre og besteforeldre har alle glede og nytte av å lese om barns språkutvikling fra spedbarnsalder til skolestart.

Gjennom mange hverdagseksempler beskriver forfatteren hvordan språket utvikles fra spedbarnets situasjonsbetingede kommunikasjon til artikulasjon, begrepsdanning og avanserte setningsstrukturer. Her behandles alt fra motorikkens betydning til lekens, fortellerens, bøkenes og dataspillenes virkning på språkutviklingen. Boken gir mange tips til praktiske øvinger og forslag til fordypningslitteratur.

Monica Westerlund er dr. med. og dosent i logopedi med lang og bred erfaring fra sitt arbeid på Akademiska sjukhuset i Uppsala.


Tittel: Språkutvikling i førskolealder


  • Pris

    kr 340,00

Målform

Antall