Pegasus latin 1-2 nettressurs

kr 150,00kr 312,50

Produktnr: I/A Kategori:

Beskrivelse

Einar Weidemann, Turid Petersen

Pegasus er en digital læringsressurs i Latin, tilrettelagt etter Læreplan i antikkens språk og kultur – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ASK1-02). Ressursen gir en innføring latinsk språk og grammatikk og omfatter to grunnbøker, Pegasus 1 og 2 med tilhørende grammatikkverk, Remedium grammaticum 1 og 2. Ressursen finnes på pegasuslatin.no

Pegasus 1

Pegasus 1 er en omfattende grunnbok i latinsk språk. Komponenten omfatter 32 kapitler med en trinnvis pedagogisk oppbygning og struktur. Pegasus 1 inneholder følgende komponenter:

  • Latinske tekster, sammenhengende i avsnitt, og i tillegg presentert linje for linje som hovedsetning eller bisetning, med tilhørende gloseliste og grammatiske kommentarer. Alle tekstene har fyldige innledninger.
    Setningsanalyse, to typer.
  • Glosetest.
    Oversettelsesoppgaver.
  • Kontrollspørsmål.
  • Drillat, øvelser i bøyning av substantiv, adjektiv, pronomen og verb, pluss syntaktiske oppgaver. Dette programmet ble utviklet av Håkon Sivertsen på Trondheim Katedralskole i 1995, og er rekonstruert til denne utgaven av Pegasus.
  • Derivata, eksempler på avledninger fra latin til moderne språk.
  • Proverbia, eksempler på kjente ordtak i latinen.

De 32 kapitlene i Pegasus 1 omhandler et kulturelt eller historisk emne fra antikkens Hellas eller Roma. Det kan være om dagliglivet, kunsten og litteraturen eller fra mytologien. Hensikten er å sette språket inn i en videre ramme som gir et innblikk i den rike kulturarven vi har fra antikken.

Remedium Grammaticum 1

Remedium Grammaticum 1 (RG 1) består av en innføring i grunnkursets grammatikk. Stoffet er fremstilt i en jevnt stigende kurve i progresjonen, med utfyllende forklaring på alle begrepene som forekommer.

Pegasus 2

Pegasus 2 er den andre delen av latinkurset Pegasus, som fører fram til eksamen i latin for videregående skole. Pegasus 2 inneholder latinske lesestykker med forskjellig vanskelighetsgrad. Vanskelighetsgradene er klassifisert tre nivåer.

Adapterte tekster, nivå 1

Kap. 1: Daidalos og Ikaros, kap. 2: Orfevs og Evrydike, kap. 3: Solon, Kroisos og Kyros

Autentiske tekster, nivå 2

A. Fra latinens «gullalder» (ca. 80 f. Kr. – 14 e. Kr.), nivå 2.
Kap. 4: Cicero: Sokrates’ forsvarstale, kap. 5: Cicero: Fra første tale In Catilinam
B. Fra latinens «sølvalder» (14 – 180 e. Kr.).
Kap. 6: Sueton: Fra Caesars død, kap. 7: Plinius den yngre: Fra Vesuvs utbrudd.

Poesi, nivå 3

Kap. 8: Litt om versemål, kap. 9: Tre dikt av Horats, kap. 10: Utvalg fra Ovid: Ars amandi.

I tradisjonell latinundervisning blir det svært ofte en altfor brå overgang fra grunnkurset til autentiske tekster. Praksis har vist at det er svært nyttig å lese noen tilpassede latintekster før man gir seg i kast med originaltekstene. Slik får elevene anledning til å konsolidere sine kunnskaper og reparere eventuelle sprekker i grammatikkens grunnmur, uten å slite med altfor mange nye syntaktiske utfordringer på dette stadiet.

På alle nivåer er det gjort et utvalg av innholdsmessige interessante tekster. I denne utgaven av Pegasus 2 er det ikke med noe av Gaius Julius Caesar, men derimot et utdrag av beretningen om hans død, ført i pennen av Suetonius (eller Sueton).

Ordkunnskapen er en viktig del av opplegget. Viktige morfemer som viser ordenes oppbygning presenteres i de fleste kapitler etter hver tekstlinje. Ved denne påminnelsen kan denne kunnskapen lettere gli inn i hukommelsen.

Remedium Grammaticum 2

Remedium Grammaticum 2 (RG2) består av koblinger til Remedium Grammaticum 1 (som dekker mesteparten av latinens basisgrammatikk) og et tillegg, som gir en oversikt over grammatiske finesser på et viderekommende plan. Dette inneholder avsnitt om blant annet retoriske figurer, datering og innføring i ordkunnskap.

Tilleggsinformasjon

Velg lisens varighet

1 års varighet, 3 års varighet