Vg1

Musikk, dans og drama vg1

Scenetreff er en læremiddelserie for Musikk, Dans og Drama Vg1 tilpasset reform 2006 – Kunnskapsløftet. Verket består av elevbøker med tilhørende digitale læremidler.

Serien omfatter:

  • Scenetreff – Musikk, dans og drama vg1
  • Scenisk dans (Danseteknikker vg1)
  • Teaterensemble vg1
  • Bevegelse vg1

Målet med reform 2006 er at elever settes bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer, samtidig som skolens rolle som formidler av kunst, kultur og verdier vektlegges. I utdanningsprogrammet for Musikk, dans og drama får dette en egen betydning fordi det er kunstfagene som er gjenstand for utdanningsprogrammets kjernevirksomhet. De nye læreplanene er bygget opp rundt tre sentrale læringsdimensjoner: utøvende, skapende og reflekterende virksomhet.

Scenetreff går aktivt inn i kjernen i kunnskapsløftet for kunstfagene dans og drama, og elevene skal arbeide med utvikling av personlige egenskaper, holdninger, formell kunnskap og ferdigheter. Scenetreff skal bidra til utvidelse av klasserom og læringsarena både gjennom tekst, et rikt billedmateriale, praktiske og utforskende oppgaver, refleksjonsoppgaver, samt bruk av video, lyd og bilde på nett. Kombinasjonen av de trykte og de digitale læremidlene gir rom for elevene til å arbeide i ulikt tempo og med ulike oppgaver, samt muligheter for økt mangfold og variasjon, både faglig og pedagogisk.

Scenetreff omfatter en digital læringsressurs www.scenetreff.no som supplement til lærebøker og lærerveiledning. Her finnes en rekke muligheter for fordypning, refleksjon og utforskning der kunstfagenes egenart som visuelle og praktiske fag er utnyttet.

Alle bøkene i scenetreffserien er tilgjengelige for nettbrett (Android/IOS) og med egen leser for Windows og MacOS. For å lese bøkene på nettbrett, trenger du gratisappen brettboka.

Windows 10
iPad
Android
Mac

Viser det ene resultatet

Viser det ene resultatet