Stenbråtenmetoden Øveord 5

kr 96,00kr 796,00

Produktnr: I/A Kategori:

Beskrivelse

TRE-LYDSORD • (KKV)

Heftet for trinn 5 i Lesetrappa inneholder trelydsord med lik førstelyd og ulik førstelyd. Leseheftet benyttes på skolen og hjemme for repetisjon av ferdigheter på det aktuelle lesetrinnet. Leseheftet følger progresjonen i Lesetrappas steg mot å utvikle funksjonelle lesestrategier og god leseforståelse. Metoden omfatter seks lesehefter, ett for hvert av trinnene 2 til 7, samt tre skrivehefter for trinn 1-2, 3-4 og 5-7.

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling er undersøkt.

Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse. I tillegg til lesemateriell som i hovedsak blir benyttet på skolen, jobber elevene i lesehefter og skrivehefter.

Tilleggsinformasjon

Vekt 100,00000000 g
Dimensjoner 23,00000000 × 17,00000000 × 17,00000000 cm
Velg enkelt eks. eller pakke

1 eks. – ISBN 9788275226691, 10 eks. – ISBN 9788275226813