Stenbråtenmetoden Skriveøvelser 1-2

kr 110,00kr 950,00

Produktnr: I/A Kategori:

Beskrivelse

Skriveøvelsene skal, sammen med lesing, føre til at det ortografiske mønsteret blir styrket. Lydkombinasjonene vil bli lettere tilgjengelige når man på et senere tidspunkt skal lese eller skrive samme sekvens.
Skriveøvelse mål 1: Bokstavene blir ledsaget av bilder, hvor første lyd i ordet som bildet illustrerer, er bokstaven eleven skal skrive. Dette er en av flere øvelser som skal lære eleven å lytte ut første lyd i ordet.
Skriveøvelse mål 2: Hvert ord i skriveøvelsene er ledsaget av et bilde som illustrerer ordet. Bildet vil bidra til å styrke elevens begrepsapparat og er en av flere øvelser som skal lære eleven å lytte ut første lyd i ord. Skriveheftet benyttes på skolen og hjemme for repetisjon av ferdigheter på det aktuelle lesetrinnet. Skriveheftene følger progresjonen i Lesetrappas steg mot å utvikle funksjonelle lesestrategier og god leseforståelse. Metoden omfatter seks lesehefter, ett for hvert av trinnene 2 til 7, samt tre skrivehefter for trinn 1-2, 3-4 og 5-7.

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling er undersøkt.

Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse. I tillegg til lesemateriell som i hovedsak blir benyttet på skolen, jobber elevene i lesehefter og skrivehefter.

Tilleggsinformasjon

Vekt 368 g
Dimensjoner 23,00000000 × 17,00000000 × 17,00000000 cm
Velg enkelt eks. eller pakke

1 eks. – ISBN 9788275226721, á 10 eks. – ISBN 9788275226844